Activiteiten

1) Open inloop
Voor iedereen
Ontspanning, informatie, verslagen maken & uitprinten, internetbankieren, enz

2) Project Digitaal Communiceren
Voor volwassenen
Stimuleren en vaardigheden aanleren om om te gaan met computers en de communicatiemogelijkheden daarvan leren kennen

3) Inloop Senioren
Senioren zeer geduldig helpen om de computer te leren gebruiken, te e-mailen en te Internetten

4) Computerleerplekken ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties
Computerleerfaciliteiten (technische ondersteuning) aanbieden

5) Afgeschrevencomputers
Voor iedereen

Bedrijven aanschrijven om hun afgeschrevencomputers aan minder koopkrachtigen te geven
De ontvangen computers gebruiksklaar maken voor de doelgroep

6) Computerhulp en Advies
Voor iedereen

Helpen met computerprobleempjes en advies geven

7)Project Talent Service West
Voor Jongeren
Jongeren uitdagend vrijwilligerswerk in de ICT en in de MEDIA aanbieden

8) Media Kunst, Buurtmedia + ICT
ComputerClub voor Kids, Jongeren en Volwassenen
Vaardigheden aanleren om met moderne Creatieve Media
(Leren met behulp van YouTube Video's, Facebook, Twitter, Webdesign, Fotobewerking, Illustraties, Videomontage, Spelletjes maken, 2d-aninimaties, 3d-animaties, InternetRadio, InternetTelevisie , enz.) om te gaan

Voor opengingstijden zie Agenda/Trainingsdata