Activiteiten

1) Open inloop
Voor iedereen
Ontspanning, informatie, verslagen maken & uitprinten, internetbankieren, enz

2) Project Digitaal Communiceren
Voor volwassenen
Stimuleren en vaardigheden aanleren om om te gaan met computers en de communicatiemogelijkheden daarvan leren kennen

3) Inloop Senioren
Senioren zeer geduldig helpen om de computer te leren gebruiken, te e-mailen en te Internetten

4) Computerleerplekken ter beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties
Computerleerfaciliteiten (technische ondersteuning) aanbieden

5) Afgeschreven computers
Voor iedereen

Bedrijven aanschrijven om hun afgeschreven computers aan minder koopkrachtigen te geven
De ontvangen computers gebruiksklaar maken voor de doelgroep

6) Computerhulp en Advies
Voor iedereen

Helpen met computerprobleempjes en advies geven

Voor opengingstijden zie Agenda/Trainingsdata