Doelstellingen

Doelstellingen
1) ICT (Informatie & Communicatie Technologie) bereikbaar maken voor groepen en/of gemeenschappen die niet in staat zijn, deze middelen of diensten te bekostigen.

2) Minder draagkrachtige organisaties ondersteuning bieden bij het professionaliseren van de ICT-omgeving.

3) Overheden, bedrijven en instellingen erop attent maken dat er doelgerichte inspanningen nodig zijn om tweedeling betreft de voortschrijdende digitalisering te voorkomen.

4) Een transparante bedrijfsvoering. Duidelijke grenzen, waarbinnen de organisatie opereert, de organisatie mag nimmer een bedreiging vormen voor commerciƫle bedrijven.
De doelgroepen dienen duidelijk afgebakend te worden. Van de groepen die gesponsord worden dient vast te staan dat zij de koopkracht missen om commerciƫle middelen of diensten aan te schaffen.

Vooralsnog zullen de kernactiviteiten zich richten op:
5.1) Passieve groepen activeren om actief bezig te zijn met ICT.

5.2) Computertrainingen organiseren.

5.3) Afgeschreven computers vanuit grote bedrijven/instellingen en/of oganisaties beschikbaar stellen aan de doelgroep. Of spot goedkope aanschaffen.

5.4) Nuttige ICT-diensten ontwikkelen en beschikbaar maken voor de doelgroepen.

5.5) Internetdiensten in de vorm van b.v. websites ontwerpen en beheren, technische ondersteuning, enz.