Het Bestuur

Het bestuur:
Arien op 't Land         : Voorzitter
Rob Gorissen             : Penningmeester
Peter van der Sloot    : Lid
Laura Hakkenbroek    : Lid
Jurjen Jeurissen         : Lid