ANBI

 

SocialTech heeft de ANBI-Status behorende bij een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, wanneer deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

SocialTech RSIN ANBI nummer: 810305203